تجزیه کړئ  او یا    ژبه:

لینسټف سرچینه

د وروستۍ نوم اصل لینسټف

Name for a tipstaff or beadle who carried a long staff as a badge of office, or else referred to someone who was very tall.

خپل نوم او نومونه تجزیه کړئ. دغه وړیا دی!

او یا
ستاسو نوم:
ستاسو نوم:
تحلیل ترلاسه کړئ

د نوم نوم لینسټف په اړه نور معلومات

لینسټف ارزښت

لینسټف څه معنی لري؟ د نوم نوم معرفي کړئ لینسټف.

 

لینسټف اصل

چیرې چې نوم یې واخیست لینسټف له کوم ځای څخه راځي؟ د نوم نومول لینسټف.

 

لینسټف تعریف

دا وروستنی نوم په نورو ژبو کې، د حرف نوم او تلفات د وروستي نوم ډولونه لینسټف.

 

د نومونو سره لینسټف مطابقت لري

د نومونو سره لینسټف مطابقت ازموینه.

 

لینسټف د نورو نومونو سره مطابقت

لینسټف د نورو نومونو سره مطابقت ازموینه.

 

نومونه چې د لینسټف سره لاړ شي

نومونه چې د لینسټف سره لاړ شي